توری هواکش

کلیه هواکش‌های محوری برخی در یک طرف دارای توری هواکش محافظ  جهت نگهداری الکتروموتور و پروانه و برخی در طرف مقابل جهت ایمنی و ورود اشیا و پرندگان توری جلوی هواکش استفاده می شود. توری هواکش از جنس آهن هستند با روکش آبکاری پوشیده شده و یا بصورت پاشش رنگ…

ادامه مطلب توری هواکش