لوله خرطومی

در کارگاه های تولید یا در محیط هایی که آلودگی وجود دارد بهتر است مواد آلوده را به محیط خارج از کارگاه منتقل کرد که از لوله خرطومی هواکشی استفاده می‌شود. برای انتقال گرد و غبار، چربی، براده های چوب، انتقال مواد، ضایعات و سنباده کاری از لوله خرطومی بر…

ادامه مطلب لوله خرطومی