هواکش پشت بامی

هواکش سقفی آکسیال

هواکش سقفی آکسیال با پروانه محوری آکسیال تولید می‌شود، مشخصات فنی این نوع دستگاه بر اساس سفارش کارفرما قابل تغییر و طراحی می‌باشد.هواکش سقفی آکسیال مناسب دمیدن هوا بوده در مکش نیز نقش مؤثری را ایفا می‌کند و بر اساس ظرفیت، فشار و اندازه، تولید و تحویل می‌گردد. هواکش سقفی…

ادامه مطلب هواکش سقفی آکسیال