هواکش تونلی

هواکش آکسیال کانالی ( جت فن )

هواکش آکسیال کانالی ( جت فن ) با دو پروانه محوری آکسیال  ثابت و متحرک تولید می‌شود، مشخصات فنی این نوع دستگاه بر اساس سفارش کارفرما قابل تغییر و طراحی می‌باشد.این دستگاه مناسب دمیدن هوا بوده و در مکش هوای محیط  نیز نقش مؤثری را ایفا می‌کند و بر اساس…

ادامه مطلب هواکش آکسیال کانالی ( جت فن )