هواکش صنعتی

هواکش صنعتی یک دستگاه قدرتمند است که برای جابه جایی هوا در محیط های صنعتی با قدرت بالا و حجم زیاد  به کار می رود. هواکش صنعتی از طریق لوله ها و کانال های هواکشی به منابع آلوده کننده‌، مانند دودکش ها و گرد و غبار متصل می شوند و…

ادامه مطلب هواکش صنعتی