رادیال بکوارد 28

R2E280-AE52-05

R2E280-AE52-05 ازمحصولات شرکت ebmpapst که در بازار ایران با نام فن رادیال بکوارد قطر 28 نیز شناخته می‌شود. فن رادیال بکوارد مدل R2E280-AE52-05 جز فن های بکوارد (backward) یا همان پرتاب باد به عقب محسوب می شوند. فن بکوارد R2E280-AE52-05 که رادیال بکوارد هم نامیده می شود، از سری فن های…

ادامه مطلب R2E280-AE52-05
r2e250as4709

R2E250-AS47-05

R2E250-AS47-05 ازمحصولات شرکت ebmpapst که در بازار ایران با نام فن رادیال بکوارد قطر 25 نیز شناخته می‌شود. فن رادیال بکوارد مدل R2E280-AE52-05 جز فن های بکوارد (backward) یا همان پرتاب باد به عقب محسوب می شوند. فن بکوارد R2E250-AS47-05که رادیال بکوارد هم نامیده می شود، از سری فن های سانتریفیوژ…

ادامه مطلب R2E250-AS47-05

R2E175-AR72-05

R2E175-AR72-05 ازمحصولات شرکت ebmpapst که در بازار ایران با نام فن رادیال بکوارد قطر 17 نیز شناخته می‌شود. فن رادیال بکوارد مدل R2E175-AR72-05 جز فن های بکوارد (backward) یا همان پرتاب باد به عقب محسوب می شوند. فن بکوارد R2E175-AR72-05  که رادیال بکوارد هم نامیده می شود، از سری فن…

ادامه مطلب R2E175-AR72-05