سانتریفیوژ

اگزاست فن سانتریفیوژ

اگزاست فن سانتریفیوژ برای جلوگیری از انباشته شدن گازها، بوها، بخارات یا هر نوع هوای ناخواسته و آلوده در یک محیط، به کار گرفته می‌شوند. این فن‌ها می‌توانند در محیط‌های مسکونی، تجاری یا صنعتی استفاده شوند تا هوا را سیرکوله کرده و محیط را تهویه کنند. از کاربردهای اگزاست فن‌…

ادامه مطلب اگزاست فن سانتریفیوژ