فن کندانسوری

هواکش سردخانه ای

هواکش سردخانه ای نقش مهمی در عملکرد صحیح و بهینه سردخانه‌ها دارد. اصلی‌ترین کاربرد هواکش سردخانه، تأمین هوای تازه و تهویه مناسب در داخل سردخانه است. هواکش سردخانه ای در واقع همان قسمتی از اواپراتور و کندانسور است که با چرخش خود باعث جریان یافتن هوا می‌شود. هواکش سردخانه ای…

ادامه مطلب هواکش سردخانه ای